Allmänlydnadskurser

Momenten under kursen bygger på allmänlydnadspasset:

 • Kvarsittande med störning 1-2 minuter
 • Möte med hundar på naturstig
 • Sitta tyst i bilen med störning ca 5 m utanför
 • Sitta kvar i bilen
 • Gå fint vid sidan
 • Hantering/visitation av ägaren och främmande människa
 • Inkallning med störning
 • Stoppkommando
 • Passivitetskontroll
 • Nosaktivering
 • Valfritt moment