Gunilla Telg

Gunilla Telg
0706 544856
gunillatelg@gmail.com

Utbildad Allmänlydnadsinstruktör 2014.

Håller kurser i Allmänlydnad, Rallylydnad och Prova-på-spår.

Har två Australian Shepherds.

Har tränat och tävlat i spår, sök, lydnad, rallylydnad, free-style och Heelwork to music.

 gunillasbild