Hoopers-en sport för alla

 

Hoopers är en sport som passar alla hundar.

Den bygger på att hundarna gärna samarbetar med sin förare.

Förarens roll är att visa/dirigera sin hund på avstånd, från ett bestämt område, och hunden får arbeta självständigt.

 

Hoopers består av en bana som hunden ska ta sig igenom på ett bestämt sätt.

Banan består av olika hinder; hoops (bågar), tunnlar, tunnor och staket. 

Det förekommer inte några hopp och bara mjuka svängar.

Hunden guidas av föraren på distans, med hjälp av kroppsspråk och verbala signaler.