KURS I TÄVLINGSLYDNAD – STARTKLASS

HÖLÖ-MÖRKÖ BRUKSHUNDSKLUBB, HT 2020

 

Kursen vänder sig till dig om tränar inför tävling i startklass.

På kursen kommer bl a följande att gås igenom:

  • Tävlingsregler
  • Tävlingsförberedelser
  • Belöningar och belöningsmetoder
  • Tävlingsmomenten i startklass
  • Kedjning av moment
  • Startrutin, momentrutiner och tävlingsmässiga belöningar

Datum och tid: 26/9, 3/10 och 4/10 kl 09.00 – 13.00

Max antal deltagare: 6

Pris: 1200 kr

Instruktör: Ulla Bagger, ts@hmbk.se

Alla anmälningar sker via Studiefrämjandet. För frågor om kursanmälan och betalning vänligen kontakta daniel.bjork@studieframjandet.se. För frågor om kursen och dess upplägg vänligen kontakta instruktören. Observera att kursanmälan är bindande och att avanmälan ska ske minst 2 veckor innan kursstart.

För att få gå kursen så behöver du vara medlem i HMBK, information om medlemskap finns på hemsidan www.hmbk.se.

Anmäl här!