Tävlingsinformation

ANMÄLAN:
Anmälan till klubbens tävlingar görs via SBK-Tävling.

Anmälan och avgiften skall vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan arrangemanget.

Anmälan är inte komplett förrän klubben fått besked från banken om att betalning har skett.

Bruksprov Anmälningsavgift
Appellklass* 225 kr
Övriga klasser* 250 kr
Svenska mästerskap* 400 kr
Lydnadsprov Anmälningsavgift
Klass I-II* 200 kr
Övriga klasser* 225 kr
Svenska mästerskap* 400 kr
Agility Anmälningsavgift
Individuellt 60 kr
Lag 185 kr/lag
Agilityklass internationell 65 kr
Hoppklass internationell 65 kr
SM Individuell 300 kr
SM Lag 500 kr/lag
Rallylydnad Anmälningsavgift
Individuell* 140 kr