Träningsgrupp

Udda veckor lördag kl 10, jämna veckor söndag kl 10 träffas tävlingsekipagen för att träna tillsammans. Vi hjälps åt med gruppmomenten, störningsträning, TL, figgar mm. Vi kommer väl förberedda till träningen med klart mål för träningen.

För mer info kontakta sektoransvarig, Ulla Bagger Wennman, ts@hmbk.se