Träningsgrupp

Udda veckor lördag kl 10.00 samt jämna veckor söndag kl 10.00 träffas tävlingsekipagen för att träna tillsammans. Under vintern är det dock bara sporadiska träningar.

Vi hjälps åt med kommendering, gruppmoment, störningsträning, figgar mm och vi kan hjälpa varanda med ideér och tips för att utvecklas och komma vidare träningen.
Att vi kommer väl förberedda och med ett klart mål är en bra förutsättning för att få ut maximalt av träningen både för en själv och för de andra ekipagen.

Väl mött!

Uppdaterad 22-10-24